Về chúng tôi

Đội ngũ ban lãnh đạo tài năng, tâm huyết & giàu kinh nghiệm

Ông Hoàng Văn Ninh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Học vấn

Tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Thạc sỹ Tài chính Kế toán, Trường Đại học Tài chính Kế toán


Kinh nghiệm

  • 1986 - 1990: Là giảng viên Trường Đại học Tài chính Kế toán
  • 1990 - 2007: Công tác trong ngành điện; trong đó từ năm 1998 đến năm 2007 đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán, Tập đoàn Điện lực Việt nam
  • 2008 - 5/2012: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
  • 5/2012 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Thành tích

Ông được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công nghiệp trao tặng nhiều bằng khen về thành tích trong sự nghiệp phục vụ ngành điện; được Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động hạng 3 vì những đóng góp tích cực cho Ngành Điện Việt Nam.

Ông Bùi Xuân Dũng

Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc

Học vấn

Tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Thạc sỹ Tài chính Kế toán, Trường Đại học Tài chính Kế toán


Kinh nghiệm

  • 1986 - 1990: Là giảng viên Trường Đại học Tài chính Kế toán
  • 1990 - 2007: Công tác trong ngành điện; trong đó từ năm 1998 đến năm 2007 đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán, Tập đoàn Điện lực Việt nam
  • 2008 - 5/2012: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
  • 5/2012 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Thành tích

Ông được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công nghiệp trao tặng nhiều bằng khen về thành tích trong sự nghiệp phục vụ ngành điện; được Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động hạng 3 vì những đóng góp tích cực cho Ngành Điện Việt Nam.