Cơ hội nghề nghiệp

Tham gia đội ngũ nhân sự đầy tiềm năng của EVNFC

Chính sách tuyển dụng

Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên có năng lực phù hợp cơ hội tuyển dụng công khai, công bằng và minh bạch